Choď na obsah Choď na menu
 


enlightenedInformácie k lyžiarskemu výcviku: Odchod z MŠ je každý deň od pondelka 30.1. do piatku 3.2. 2023 o 8.15 h., preto je potrebné priviezť deti do MŠ do 7.45 h., aby sa stihli nadesiatovať. Lyžujeme v čase od 9.00 h. do 11.00 h. s prestávkou. Deťom je potrebné v pondelok priniesť lyžiarsku výstroj: lyže s bezpečnostným viazaním, lyžiarky, prilbu, palice netreba. Všetko je potrebné označiť menom dieťaťa. Poplatok 60 euro je potrebné zaplatiť p. učiteľkám do stredy 1.2.2023. Poplatok za vlek 6 euro, ktorý budú platiť len pokročilí lyžiari, doplatíte vo štvrtok, podľa odlyžovaných dní na vleku. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na p. učiteľku Zuzanu Vojtkovú alebo na riaditeľku MŠ.

smileyVážení rodičia, oznamujeme Vám, že v termíne od 30. januára do 3. februára 2023 plánujeme lyžiarsky výcvik pre deti od 5 rokov v Lyžiarskej škole Berg v Mýte pod Ďumbierom. Predbežná cena za kurz pre lyžiarsku školu je 60 euro na týždeň. Deti, ktoré vedia lyžovať, chodia na vlek, ktorý je spoplatnený navyše / vlani to bolo 6 euro na deň, zatiaľ nám neposlali cenník/. Autobus budeme financovať z príspevku na predškolákov a z rodičovského združenia. Deti musia mať lyže s bezpečnostným viazaním, lyžiarky a prilbu. Palice nie sú potrebné. Zapíšte si predbežný záujem, tlačivo je v šatni na skrinke.

enlightenedVážení rodičia, skontrolujte si platby - príspevok za MŠ, ktorý platíte sumou 10 euro mesačne. K 20. decembru 2022 by ste mali mať uhradených 5 platieb, kedže sa príspevok platí mesiac vopred za nasledujúci mesiac /okrem predškolákov/. V prípade potreby poskytnem informácie osobne.

mailVážení rodičia, oznamujeme Vám, že materská škola bude na základe rozhodnutia zriaďovateľa podľa § 150 a) ods.2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas vianočných prázdnin zatvorená. Posledný deň prevádzky je vo štvrtok 22. decembra 2022. Prevádzka MŠ začne v pondelok 9. januára 2023.

heartĎakujeme ❤️všetkým rodičom, ktorí sa zapojili s nami do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" , spolu s deťmi sa nám podarilo naplniť 14 krabíc, ktoré sme dnes odviezli do Brezna kontaktnej osobe.

heartVážení rodičia, rady by sme sa s deťmi zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, aby sme spoločne potešili na Vianoce seniorov po celom Slovensku a učili tak naše deti pomáhať a obdarúvať tých, ktorí to potrebujú. Stačí ak prinesiete aspoň 3 veci zo zoznamu, čo má obsahovať krabica / zoznam nájdete na nástenke v MŠ/ a my ich spolu s deťmi zabalíme a odovzdáme kontaktnej osobe. Poprosíme priniesť do konca týždňa. Ďakujeme!

enlightenedVážení rodičia, oznamujeme Vám, že krúžok Zaujímavá matematika bude zajtra t. j. v pondelok 14.11. 2022 z dôvodu, že vo štvrtok je štátny sviatok a ďalší týždeň tiež v pondelok 21.11.2022, pretože vo štvrtok lektorka nemôže.mailVážení rodičia, zajtra t.j. vo štvrtok 3. 11.2022 bude popoludní po krúžku vyberať p. Muránska poplatok za krúžok Zaujímavá matematika za mesiac október.

mailVážení rodičia, oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin bude nasledovná: v piatok 28. októbra 2022 bude materská škola v prevádzke. V pondelok 31. októbra 2022 bude na základe § 150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní materská škola zatvorená . Prevádzka bude obnovená v stredu 2. novembra 2022.

enlightenedOznamujeme rodičom detí, ktoré sú zapísané na krúžok anglického jazyka, že tento týždeň bude krúžok v utorok 11.10.2022 namiesto stredy.

mail Oznamujeme rodičom detí zapísaných na krúžky, že od budúceho týždňa začína krúžková činnosť. Každú stredu bude krúžok anglického jazyka v čase od 14.45 - 15.15 h. prvá skupina, od 15.15 - 15.45 h. druhá skupina. Krúžok Zaujímavá matematika bude každý štvrtok v čase od 14.45 - 15.15 h. prvá skupina, od 15.15 - 15.45 h. druhá skupina. Zadelenie do skupín navrhli lektorky na základe veku detí. Účasť na krúžkoch je podmienená súhlasom zákonného zástupcu, čiže podpísaním Informovaného súhlasu, ktorý nájdete na skrinke v šatni.

enlightenedZa zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ boli zvolení: Andrea Horňáková, počet hlasov 12,  a Katarína Blaschkeová, počet hlasov 7.Najvyšší počet hlasov mala p. Katarína Adameková 13, ktorá odmietla členstvo a tretia v poradí p. Červenáková s počtom hlasov 10 taktiež členstvo odmietla.

mail Vážení rodičia, zapíšte si záujem o krúžok „Zaujímavá matematika“, ktorý bude viesť lektorka Rita Muránska pre deti od 3 rokov za poplatok 3 € za jedno stretnutie. V prípade záujmu bude krúžok v pondelok v čase prevádzky MŠ od 15.00 hod. Do konca mesiaca je v prípade záujmu potrebné zapísať sa aj na krúžok anglického jazyka a záujem o odoberanie detských časopisov. Tlačivá nájdete na skrinke v šatni.

mail Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v pondelok 12. septembra 2022 o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v 2. triede /na prízemí/ tunajšej MŠ. Vaša účasť je potrebná.

enlightenedOznamujeme rodičom, že školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 v čase od 6.30 hod. Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, Zápisný lístok na stravovanie, Súhlas k spracovaniu osobných údajov len novoprijaté deti. Všetky tlačivá nájdete medzi Tlačivami na stiahnutie. Ďalej je potrebné priniesť obliečky na vankúšik a paplónik, detskú plachtu, pyžamo, papuče, náhradné oblečenie uložené vo vrecúšku/spodné prádlo, pančuchy, ponožky, tepláčiky, tričko/, všetky veci je potrebné označiť menom dieťaťa. Príspevok za dieťa na výchovu a vzdelávanie v sume 10 euro /predškoláci neplatia/ je potrebné uhradiť do 20. za nasledujúci mesiac. Za mesiac september do konca augusta na účet SK68 5600 0000 0020 0162 5001. Stravné sa uhrádza tiež preddavkovo do 20.v mesiaci za nasledujúci mesiac. Sumu podľa odobratých jedál a číslo účtu nájdete na Zápisnom lístku v Tlačivách na stiahnutie.