Choď na obsah Choď na menu
 


smileyOznamujeme rodičom predškolákov prihlásených na plavecký výcvik, že deťom je potrebné zabaliť do ruksaka plavky, kúpaciu čiapku, osušku /ukázať, aby si poznali/ a kto má tak aj kroksy alebo šlapky. Poplatok 60 euro a potvrdenie od lekára je potrebné priniesť najneskôr v pondelok ráno.
enlightenedVážení rodičia, sviatok mamičiek, detí a ockov oslávime spoločne na akcii Deň rodiny v piatok 2. júna 2023 o 16.00 h. pri budove na futbalovom ihrisku.
Spoločný výlet detí, rodičov a zamestnancov MŠ do rozprávkovej krajiny Habakuky bude v piatok 23. júna 2023/ iný piatok už nebol voľný/. Zapíšte si záujem na tlačivo v šatni. Z kapacitných dôvodov sa môže zúčastniť jeden rodič na jedno dieťa.
mail Vážení rodičia predškolákov, v dňoch 5. – 9. júna 2023 plánujeme plavecký výcvik na plavárni v Brezne. Zapíšte si predbežný záujem na tlačivo v šatni. Bližšie informácie poskytneme osobne.
heartĎakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prišli pomôcť pri úprave školského dvora, vďaka patrí aj tete Evke za vynikajúci guľáš a rodine Valérka Veverku za mäso na guľáš. Spoločnými silami sa nám podarilo skrášliť dvor pre deti a pripraviť im bezpečné prostredie na hranie.
enlightenedVážení rodičia, v piatok 21.apríla 2023 od 15.30 h. organizujeme brigádu na školskom dvore spojenú s varením guľáša. Potrebujeme zrýlovať pieskovisko, upraviť podložie okolo novej lanovej dráhy, zasiať trávu, pohrabať starú trávu a listy, skontrolovať a prípadne opraviť drevenú loď, upraviť motorický chodník a ponatierať drevené sochy. Pracovné náradie je potrebné priniesť si z domu. Komu nevyhovuje termín, môže prísť aj individuálne v inom čase. Veríme, že si nájdete čas a prispejete svojou prácou k zveľadeniu prostredia pre Vaše deti.
enlightenedOznamujeme rodičom, ktorí zapísali deti na veľkonočné prázdniny, že prevádzka je zabezpečená v jednej triede - triede lienok. Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste vo štvrtok a utorok priviedli deti do MŠ, aby sme nemuseli prerušiť prevádzku z dôvodu nízkeho počtu detí.
mail Vážení rodičia, na základe rozhodnutia starostky bude počas veľkonočných prázdnin t. j. vo štvrtok 6. apríla a v utorok 11. apríla 2023 prevádzka MŠ zabezpečená v jednej triede pre deti zamestnaných rodičov. Zapíšte si prosím záujem. Tlačivá nájdete v šatni.
enlightenedVážení rodičia, v utorok 21. marca 2023 pri príležitosti Mesiaca knihy organizujeme v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu návštevu Bábkového divadla Na rázcestí v Banskej Bystrici. Deti sa zúčastnia bábkového predstavenia s názvom Motúzka. Vstupné bude hradené z financií rodičovského združenia. Dopravu zabezpečuje zmluvný prepravca MH komin s.r.o Jaroslav Šebesta. Odchod z MŠ je plánovaný na 8.15 h., preto je potrebné priviesť deti do MŠ do 7.45 h.,aby sa stihli nadesiatovať. Predpokladaný príchod je o 11.30 h. Ak býva vášmu dieťaťu v autobuse nevoľno, treba to nahlásiť p. učiteľke. V šatni je umiestnený informovaný súhlas zákonného zástupcu, ktorý je potrebné podpísať.
mail Vážení rodičia, v stredu 15. marca 2023 o 8.30 h. prídu do MŠ v rámci programu Zdravé oči už v škôlke merať skríningovým autorefraktorom zrak detí. Je to bezbolestné, bezdotykové a rýchle vyšetrenie zraku, po ktorom dostanete potvrdenie, či je potrebné vyšetrenie u detského oftalmológa alebo je zrak vášho dieťaťa v poriadku. Ak máte záujem o toto meranie, vypíšte si Informovaný súhlas rodiča, ktorý nájdete v šatni na skrinke.
Do konca budúceho týždňa ešte môžete priniesť starý papier do zberu, potom máme dohodnutý odvoz. Staré noviny, časopisy, letáky je potrebné zviazať, kartón neberieme.

enlightenedVážení rodičia, zajtra t. j. vo štvrtok 9.3.2023 organizujeme pre deti, ktoré dovŕšia v tomto školskom roku 5 rokov, exkurziu na Hasičskú stanicu v Brezne. Odchod z MŠ je plánovaný o 9.30 h., príchod o 11.15 h. Prepravu zabezpečujeme zmluvnou prepravou MH komin s.r.o Jaroslav Šebesta. V šatni na skrinke sú dve tlačivá, ktoré je potrebné podpísať: Informovaný súhlas zákonného zástupcu a Oboznámenie sa návštevníkov hasičskej stanice s dodržiavaním BOZP.

mailRozhodli ste sa už komu venujete 2% odvedenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb?

Ak nevenujete 2% odvedenej dane z príjmu konkrétnej inštitúcii, tieto finančné prostriedky idú do štátnej pokladne. Ak ich venujete nám, budete vedieť, komu Vaše 2% z daní z príjmu pomôžu.
Preto Vás chceme poprosiť, aby ste Vaše 2% z odvedenej dane z príjmu venovali Rodičovskému združeniu pri MŠ Michalová, Hrable 1, „pre Vaše a Naše deti“ na IČO 173196170678.
Oslovte aj svojich rodičov a známych. Tlačivá budú k dispozícií v šatni MŠ.
ĎAKUJEME!
mailVážení rodičia predškolákov, v stredu 8. marca 2023 o 16.00 hod. organizujeme pre Vás spoločné stretnutie, kde sa dozviete, čo by mal predškolák vedieť a zvládnuť pred vstupom do základnej školy, aby bol prechod z MŠ do ZŠ bezproblémový a aby si deti mohli úspešne osvojovať školské vedomosti a zručnosti.
enlightenedVážení rodičia, oznamujeme Vám, že prevádzka počas jarných prázdnin nebude z dôvodu nízkeho záujmu zamestnaných rodičov /11/ o prevádzku. MŠ bude v prevádzke od 6. marca 2023.
enlightenedVážení rodičia, prevádzka počas jarných prázdnin t. j. 27.2. – 3.3. 2023 bude z dôvodu šetrenia energií zabezpečená v jednej triede pre zamestnaných rodičov, záujem je potrebný podpísať do konca týždňa. Tlačivo nájdete v šatni.
mail Vážení rodičia, minuli sa nám papierové vreckovky, preto žiadame tých, ktorí priniesli len raz alebo vôbec, aby priniesli.
Tých rodičov, ktorí zaplatili sponzorský príspevok na Rodičovské združenie pri MŠ Michalová 20,- euro za 1. polrok, žiadame o zaplatenie príspevku za 2. polrok v sume 20,- euro v hotovosti riaditeľke MŠ do konca týždňa.
Keď budete podávať daňové priznanie nezabudnite na nás a venujte Rodičovskému združeniu pri MŠ 2 % z daní z príjmu.
IČO: 173196170678

enlightenedInformácie k lyžiarskemu výcviku: Odchod z MŠ je každý deň od pondelka 30.1. do piatku 3.2. 2023 o 8.15 h., preto je potrebné priviezť deti do MŠ do 7.45 h., aby sa stihli nadesiatovať. Lyžujeme v čase od 9.00 h. do 11.00 h. s prestávkou. Deťom je potrebné v pondelok priniesť lyžiarsku výstroj: lyže s bezpečnostným viazaním, lyžiarky, prilbu, palice netreba. Všetko je potrebné označiť menom dieťaťa. Poplatok 60 euro je potrebné zaplatiť p. učiteľkám do stredy 1.2.2023. Poplatok za vlek 6 euro, ktorý budú platiť len pokročilí lyžiari, doplatíte vo štvrtok, podľa odlyžovaných dní na vleku. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na p. učiteľku Zuzanu Vojtkovú alebo na riaditeľku MŠ.

smileyVážení rodičia, oznamujeme Vám, že v termíne od 30. januára do 3. februára 2023 plánujeme lyžiarsky výcvik pre deti od 5 rokov v Lyžiarskej škole Berg v Mýte pod Ďumbierom. Predbežná cena za kurz pre lyžiarsku školu je 60 euro na týždeň. Deti, ktoré vedia lyžovať, chodia na vlek, ktorý je spoplatnený navyše / vlani to bolo 6 euro na deň, zatiaľ nám neposlali cenník/. Autobus budeme financovať z príspevku na predškolákov a z rodičovského združenia. Deti musia mať lyže s bezpečnostným viazaním, lyžiarky a prilbu. Palice nie sú potrebné. Zapíšte si predbežný záujem, tlačivo je v šatni na skrinke.

enlightenedVážení rodičia, skontrolujte si platby - príspevok za MŠ, ktorý platíte sumou 10 euro mesačne. K 20. decembru 2022 by ste mali mať uhradených 5 platieb, kedže sa príspevok platí mesiac vopred za nasledujúci mesiac /okrem predškolákov/. V prípade potreby poskytnem informácie osobne.

mailVážení rodičia, oznamujeme Vám, že materská škola bude na základe rozhodnutia zriaďovateľa podľa § 150 a) ods.2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas vianočných prázdnin zatvorená. Posledný deň prevádzky je vo štvrtok 22. decembra 2022. Prevádzka MŠ začne v pondelok 9. januára 2023.

heartĎakujeme ❤️všetkým rodičom, ktorí sa zapojili s nami do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" , spolu s deťmi sa nám podarilo naplniť 14 krabíc, ktoré sme dnes odviezli do Brezna kontaktnej osobe.

heartVážení rodičia, rady by sme sa s deťmi zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, aby sme spoločne potešili na Vianoce seniorov po celom Slovensku a učili tak naše deti pomáhať a obdarúvať tých, ktorí to potrebujú. Stačí ak prinesiete aspoň 3 veci zo zoznamu, čo má obsahovať krabica / zoznam nájdete na nástenke v MŠ/ a my ich spolu s deťmi zabalíme a odovzdáme kontaktnej osobe. Poprosíme priniesť do konca týždňa. Ďakujeme!

enlightenedVážení rodičia, oznamujeme Vám, že krúžok Zaujímavá matematika bude zajtra t. j. v pondelok 14.11. 2022 z dôvodu, že vo štvrtok je štátny sviatok a ďalší týždeň tiež v pondelok 21.11.2022, pretože vo štvrtok lektorka nemôže.mailVážení rodičia, zajtra t.j. vo štvrtok 3. 11.2022 bude popoludní po krúžku vyberať p. Muránska poplatok za krúžok Zaujímavá matematika za mesiac október.

mailVážení rodičia, oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin bude nasledovná: v piatok 28. októbra 2022 bude materská škola v prevádzke. V pondelok 31. októbra 2022 bude na základe § 150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní materská škola zatvorená . Prevádzka bude obnovená v stredu 2. novembra 2022.

enlightenedOznamujeme rodičom detí, ktoré sú zapísané na krúžok anglického jazyka, že tento týždeň bude krúžok v utorok 11.10.2022 namiesto stredy.

mail Oznamujeme rodičom detí zapísaných na krúžky, že od budúceho týždňa začína krúžková činnosť. Každú stredu bude krúžok anglického jazyka v čase od 14.45 - 15.15 h. prvá skupina, od 15.15 - 15.45 h. druhá skupina. Krúžok Zaujímavá matematika bude každý štvrtok v čase od 14.45 - 15.15 h. prvá skupina, od 15.15 - 15.45 h. druhá skupina. Zadelenie do skupín navrhli lektorky na základe veku detí. Účasť na krúžkoch je podmienená súhlasom zákonného zástupcu, čiže podpísaním Informovaného súhlasu, ktorý nájdete na skrinke v šatni.

enlightenedZa zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ boli zvolení: Andrea Horňáková, počet hlasov 12,  a Katarína Blaschkeová, počet hlasov 7.Najvyšší počet hlasov mala p. Katarína Adameková 13, ktorá odmietla členstvo a tretia v poradí p. Červenáková s počtom hlasov 10 taktiež členstvo odmietla.

mail Vážení rodičia, zapíšte si záujem o krúžok „Zaujímavá matematika“, ktorý bude viesť lektorka Rita Muránska pre deti od 3 rokov za poplatok 3 € za jedno stretnutie. V prípade záujmu bude krúžok v pondelok v čase prevádzky MŠ od 15.00 hod. Do konca mesiaca je v prípade záujmu potrebné zapísať sa aj na krúžok anglického jazyka a záujem o odoberanie detských časopisov. Tlačivá nájdete na skrinke v šatni.

mail Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v pondelok 12. septembra 2022 o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v 2. triede /na prízemí/ tunajšej MŠ. Vaša účasť je potrebná.

enlightenedOznamujeme rodičom, že školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 v čase od 6.30 hod. Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, Zápisný lístok na stravovanie, Súhlas k spracovaniu osobných údajov len novoprijaté deti. Všetky tlačivá nájdete medzi Tlačivami na stiahnutie. Ďalej je potrebné priniesť obliečky na vankúšik a paplónik, detskú plachtu, pyžamo, papuče, náhradné oblečenie uložené vo vrecúšku/spodné prádlo, pančuchy, ponožky, tepláčiky, tričko/, všetky veci je potrebné označiť menom dieťaťa. Príspevok za dieťa na výchovu a vzdelávanie v sume 10 euro /predškoláci neplatia/ je potrebné uhradiť do 20. za nasledujúci mesiac. Za mesiac september do konca augusta na účet SK68 5600 0000 0020 0162 5001. Stravné sa uhrádza tiež preddavkovo do 20.v mesiaci za nasledujúci mesiac. Sumu podľa odobratých jedál a číslo účtu nájdete na Zápisnom lístku v Tlačivách na stiahnutie.